kidumim.com | kidumim.co.il
Search engine optimization (SEO)

אופטימיזציה של מנועי חיפוש 

קידום אתרים בהגדרתו מתייחס לסדרת פעולות עוקבות במישור הזמן , אשר מטרתם הינה אחת : להביא את האתר בהקשרי מותג ושוק  למיקומים ריאליים  בתוצאות מנועי החיפוש.

קידום אתרים מקצועי בהגדרתו מתמחה בשימור וייצוב התוצאות שהושגו, לאורך תקופת זמן ממושכת.

מנועי החיפוש המודרניים כדוגמת Google , Msn ,Yahoo נעזרים בפיסות תוכנה הנקראות זחלנים
אשר סורקות במחזוריות את רשת האינטרנט ומאנדקסות מיליארדי דפים מדי יום.

בעזרת אלגוריתמים מורכבים מסוגלים מנועי החיפוש להציף מעלה את התוצאות הרלוונטיות ביותר לשאילתות החיפוש אותם אנו מציגים להם.

אלגוריתים החיפוש מנסה לדמות את צורת החשיבה וההסקה האנושית , תוך שימוש במאות פרמטרים , על מנת להביא לתוצאות חיפוש מקורבות.

ברמה התהליכית יש לנו התנגשות של מספר גורמים בעלי השפעה :

בעל אתר האינטרנט
המעוניין לקדם את האתר שלו למיקום ריאלי במנועי החיפוש.

מנוע החיפוש
המעוניין להציף מעלה את תוצאות החיפוש  הרלוונטיות ביותר.

איש המקצוע
אשר לומד את "מנגנון הגילוי וההצפה" של מנוע החיפוש , ובעזרת שרשרת פעולות מורכבות , "מנווט" אותו אל ובתוך אתר היעד

   

Web Analytics

 

 

תהליכי קידום האתר

קידום אתרים מקצועי מתבסס על ארבעה מרכיבים עיקריים :

כתיבה נכונה
( ביטויי מפתח ; מבנה לוגי טקטואלי ; ענני מילים ; דחיסות ביטויים ; מיקומי טקסט נכונים )

מבנה
( תקינות קוד ; איכות הניווט הפנימי ; קישורי נושא אופקיים/מוצלבים ; ניטרול לולאות זחלן )

יחסי גומלין  ואמון
( הצבעות אתרים איכותיות ; עוגני קונטקסט רלוונטים )

מערכות תמיכה חיצוניות .

לכל אחד מהמרכיבים ישנו משקל סגולי שונה , אשר במינון ובדרך פעולה נכונים יאפשרו ביצוע הליך קידום אתר יעיל ותקין .

חריגה מתצורה קבועה ושימוש בעוצמות ובמינונים חריגים במרכיבי הקידום , עלולים לגרום להרחקה והענשה מצד מנועי החיפוש.

 

שלבי הייסוד בקידום אתר / מותג דרך מנועי החיפוש

 

קידום אתרים מקצועי מתחלק לשלושה שלבי ייסוד

שלב המחקר

מיפוי מתחרים ; הצפה סטטיסטית של ביטויי מפתח ; בדיקת רמת ואיכות המפתוח במנועי החיפוש
מיפוי איכות הקישורים הנכנסים ; סקירת איכות הניווט הפנימי ; הערכת קוד הערכת אפקטיביות ומיקוד של ביטויי המפתח ; והחשוב מהכל : הערכת איכות תוכן גוף האתר בפרמטרים של מנוע החיפוש.

Industry Analysis

שלב הטמעה וביצוע

שיכתוב / כתיבה מחדש של תוכן גוף האתר  ; ביצוע שינויי מבנה ברמת איכות הניווט הפנימי והצלבות ביטויי נושא , תוך שבירת לולאות עיכוב זחלן  ; עיבוי הקישורים הפנימים ; עיבוי מערך קישוריים חיצוניים תומכים בעלי עוגנים רלוונטים. ;  שילוב ביטויי מפתח במיקומי דחיסה אופטימליים למנועי החיפוש.

Search Engine Submission

Keyword Selection

Website Structure

 

מעקב וניתוח תוצאות

מעקב מחזורי אחר ביצועי האתר ומיקומו במנועי החיפוש ; תיקוני סטיות והכוונה למיצוב אופטימלי ביחס לתנאי סביבה משתנים ; הפקת דוחות מעקב.

Monthly Reports

 

 

בכל עת ולכל שאלה אתם מוזמנים ליצור עימי קשר באמצעי הקשר הבאים :

טלפון משרד : 09.7464632
טלפון נייד : 052.6261144
מייל : yossi@kidumim.com

             \\\ ///
          ( @ @ )         
....o00o.(_).o00o...